Articol publicat in: Divertisment


Ca tot omul abia ce luasem ?i eu chenzina
?i nu ?tiu cum, în mod nechibzuit,
Ce calcule am f?cut de am ie?it,
În trafic cu ma?ina.
Aglomera?ie, ?osele-n lucru, se sparge iar asfaltul,
Se întinde azi un strat, mâine se toarn? altul,
N-ai voie pe acolo, nu vezi c? se lucreaz?,
Alo domnu, lua?i-o pe dincolo, aici se asfalteaz?!
?i uite a?a bar? la bar? ,tot dând ocol,
Trezitu-m-am deodat? cu rezervorul gol.
Am zis c? asta-i soarta, a?a a fost s? fie
?i-atunci f?cându-mi cruci o mie,
Fatalitate , oprit-am frate la benzin?rie.
Oh de-a? fi ?tiut ce amar? soart?,
Nemiloas? ?i hain? m? a?teapt?!
Numai ce v?zui afi?at pre?ul pre?ul,
?i brusc deoadat? m? apuc? sughi?ul.
Am luat pompa în mân?, tremurând,
Turnat-am în rezervor benzin? în jur stropi împr??tiind
?i când v?zut-am suma crescând vertiginos
Am c?zut pe jos
Când am v?zut cât am de pl?tit,
M-am înmuiat
M-am ofilit
Adic? m-am întins, ca s?-mi revin,
S?-mi trag respira?ia, sim?it-am c? m? ia cu le?in.

?i-atunci v?zui ca prin cea??
Cum se apropie de mine o Miori??
Oaie, laie, î
Buc?laie
?i-mi spune:
Pe bune
Dr?gu?ule car driver,
Trage?i ma?ina mai aproape de river,
C? l-a apus de Soare,
Vor s? mi te omoare
Cu zilele, vere,
Toate Companiile petroliere,
Tot cartelul, mafio?ii
Javrele, ordinarii, ho?ii,
??tia cu rafin?rii,
Vor s? v? jupoaie de vii,
Vor s? se îmbog??easc?
Pe spatele vostru averea s?-?i creasc?
Nu le ajunge, îmbuiba?ii,
Vitele, c?milele, dromaderii, coco?a?ii,
Vor s? o duc? în huzur,
Pe Coasta de Azur,
S? umble numa îmbr?ca?i în aur.

Ooo! Ce plan mâr?av!
Miori?? lae, s?-i spui lui Emil Boc
C? amu bani de benzin? ioc!
?i c? de n-o da pre?ul înapoi
De Companiile petroliere ne-om ocupa noi!
Dac? asta poate fi o ocupa?ie onorabil?.

Pân? una alta mergem cu tramvaiul ?i cu troleimbuzul, restul se car? în cârc?.
Români, încerca?i mersul pe jos,
E recomandat de medic ?i e s?n?tos,
Este relaxant…