Articol publicat in: Divertisment


adic? de ce scrii?
de ce nu taci?
cine m? îmbolde?te pe mine s? scriu atunci când din public mi se zice “aouleu las?-ne!” sau “v?leleu iart?-ne!” ori “du-te nene!”…
adic? de ce scrii ca un tâmpit,
pe blogul ?sta p?r?sit,
când noi cu to?ii de aicea am fugit?
da, e o vorb? în popor:
fuga este ru?inoas? dar m?car e s?n?toas?,
?i de aia fugim noi zilnic zilnic de r?spundere,
ca s? ne men?inem suplii.
“la suplesse oblige”, na c? am zis-o, adic? “suple?ea te oblig?” s? faci diverse lucruri cum ar fi s? ?ii posturi.
din câte ?tiu eu posturile pot fi de dou? feluri, de radio sau de televiziune.
S? nu uit?m c? pentru a fi suplii trebuie s? suplinim, asta e chiar logic.
deci pân? la urm? concluzion?m c? oamenii fug de acest blog pentru a se men?ine suplii.
adic? blogul ?sta e un fel de parcare unde nu intr? nici o ma?in?,
un magazin de confec?ii f?r de manechine în vitrin?,
e o pierdere de timp, e o inutilitate,
e o mare aiureal?, e o banalitate,
b? tu ?la care scrii, tu e?ti o mare nulitate ,
trage pe dreapta, arunc? totul la tomberon
las?-te de scris, înva?? s? cân?i la trombon,
c? ?i a?a ne-ai trombonit destul.

p?cat,
era un blog destul de vizitat,
eram apreciat
cândva
primisem chiar un premiu de mucava…
am ?i o poz?,
cu mine primind premiu consolare pentru proz?,
consolat fiind cu o consol?.

M? gândesc c? poate ar trebui s? denumesc blogul “Desene pe asfalt”
ori “Vorb?raie abstract?”
S? tragem azi cortina, ne mai vedem ?i alt?dat?…